เตรียมตัวก่อนบินเฉิดฉายศัลยกรรมเกาหลี ไปแบบไม่โป๊ะไม่ติดตม.

  • พาสปสอร์ตไทยสามารถเข้าเกาหลีได้โดยไม่ต้องมีวีซ่า แต่พาสปอร์ตต้องมีอายุมากกว่าหกเดือนนับจากวันเดินทาง
  • กรณีคนไข้เคยติดตม.เกาหลีมาก่อน แล้วส่งกลับไทย กรุณาเช็คกับสถานฑูตเกาหลีในไทย ว่ารายชื่อของท่านสามารถเดินทางเข้าเกาหลีได้หรือยัง?
  • หลังการชำระเงินมัดจำจองศัลยกรรม ทางโรงพยาบาลจะออกจดหมายเชิญเพื่อให้คนไข้เดินทางเข้าเกาหลีแบบไร้ข้อครหา แต่กรณีที่คนไข้เคยติดอยู่ในแบล็คลิสต์ การมีจดหมายจากโรงพยาบาลก็ไม่ช่วยอะไร. ดังนั้นหากไม่แน่ใจ กรุณาเช็คกับทางสถานฑูตก่อนเดินทาง
  • เช็คสภาพอากาศเพื่อเตรียมเสื้อผ้าก่อนเดินทาง กรณีฤดูหนาวช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศติดลบ การใส่ขนเฟอร์โดดเด่นมากเกินไป ก็ทำให้ท่านไม่ผ่านตม.เช่นกัน เพราะตม.จะคิดว่าคุณจะเข้าไปทำงานผิดกฎหมายประเภทค้ามนุษย์เป็นต้น หรือร่ำรวยจากการทำงานผิดกฎหมาย ดังนั้น เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม
  • ไฟฟ้าในเกาหลีใช้แบบ 220 โวลต์แบบไทยเรา แต่ขากลมสองขา แนะนำเตรียมอะแดปเตอร์ไปด้วย
  • สกุลเงินที่ใช้เป็นสกุลเงินวอน แลกเงินสดที่ซุปเปอร์ริชจะได้เรทดีที่สุด สำหรับบัตรเครดิต แทบทุกที่สามารถใช้บัตรเครดิตได้
  • สำหรับอินเตอร์เน็ต หรือโทรต่างประเทศ แนะนำใช้แพกเกจของซิมทูฟลาย จากเอไอเอส ถูก สะดวก ประหยัด ความเร็วเน็ตเหมือนใช้พอกเกตไวไฟเลย แต่ประหยัดเงินไปหลายเท่าตัว